Misja Biblioteki

Biblioteka jako instytucja publiczna jest dostępną dla wszystkich mieszkańców,niezależnie od ich statusu społecznego, zamożności, sprawności ruchowej i intelektualnej, wykształcenia, narodowości itp. posiada dla nich odpowiednią ofertę. Każdy mieszkaniec ma prawo korzystania ze wszystkich zasobów i usług biblioteki. Wielokulturowość społeczności traktowana jest jako jej atut i bogactwo, a biblioteka umożliwia wzajemne poznawanie się i dialog międzykulturowy, przeciwdziałając stereotypom i uprzedzeniom.